Algemene Ledenvergadering benoemt nieuw Lid van Verdienste en nieuw bestuurslid
De Algemene Ledenvergadering van de Sportclub Excelsior werd gehouden op dinsdag 2 november 2021 om 20.00 uur in de bestuurskamer van onze vereniging. Jacko ‘Sjaak’ van Ast werd niet alleen voor de 8ste keer benoemd voor een termijn als secretaris, hij werd tevens benoemd tot Lid van Verdienste. Ook twee jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Martin Borsboom voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Henk Bauer voor maar liefst 50 jaren lidmaatschap van de Excelsior, en dat zonder te voetballen! Bas Endlich werd benoemd tot bestuurslid voor een eerste termijn, die drie jaar duurt.

nieuw bestuurslid Bas Endlich

Tijdens de Algemene ledenvergadering kreeg het bestuur goedkeuring van leden voor het gevoerde beleid in 2020-2021 en de begroting voor 2021-2022. Voorzitter van Excelsior Rotterdam Bob de Lange lichtte een tipje van de sluier over het beleid dat in het stadion – en over het toekomstige stadion – wordt gevoerd. Het concept-verslag van de ALV zal te zijner tijd verschijnen onder de tab ‘ALV’ onder ‘SC Excelsior’ aan de bovenzijde rechts van deze webpagina.

Meldingen

mededelingen

Vanwege de Coronaregels wordt er niet meer na 17.00 uur getraind. Bij wedstrijden zijn uitsluitend medewerkers van Excelsior en trainers/begeleiders van de teams toegelaten tot onze terreinen. Van bezoekende teams worden maximaal 5 chauffeurs toegelaten. Tijdens de wedstrijden zijn kleedkamers/douches beschikbaar (vanaf 18 jaar met CTB/QR-code). Uitzondering zijn de World Cup, Europa League en Champions League die ook hun wedstrijden in eigen trainingskleding spelen.

Agenda
Dec
22
Start winterstop
Jan
09
Einde winterstop