Ook SC Excelsior heeft een vertrouwenspersoon
In een tijd van toenemend bewustzijn van ongewenst gedrag is het goed te benadrukken dat op Sportclub Excelsior al geruime tijd een vertrouwenspersoon actief is. Het gaat hier om Hans Slager. Hij heeft veel ervaring met allerlei bestuursfuncties binnen de sportwereld en is advocaat bij Vasteland Advocaten. Hij is ook bij Excelsior betrokken als vader van twee jeugdspelers.

De vertrouwenspersoon kan benaderd worden door spelers, ouders van spelers, leden, vrijwilligers, trainers en bestuurders. In de hoedanigheid van vertrouwenspersoon zet Hans zich in om samen met alle betrokkenen bij Sportclub Excelsior te zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving binnen de club. De vertrouwenspersoon neemt meldingen aan, informeert betrokkenen over mogelijke vervolgstappen, draagt zorg voor procesbegeleiding en heeft een adviesrol in de richting van de vereniging en het bestuur. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er met de vertrouwenspersoon contact kan worden opgenomen zijn de navolgende:

  • Er is – in het algemeen – sprake van een handelswijze waardoor de veiligheid van personen binnen de club in gevaar komt;
  • Er is sprake van ongewenste gedragingen, waaronder (beschuldiging van) seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Er is sprake van alcohol- en/of drugsmisbruik;
  • Er is sprake van diefstal of vernieling;
  • Er is sprake van geweld of bedreiging.

Binnen Sportclub Excelsior gelden normen en waarden. Deze normen en waarden zijn op deze website beschreven. Daar wordt ook verwezen naar gedragsregels van NOC-NSF. Als deze normen en waarden niet in acht worden genomen en gedragsregels worden overtreden, dan kan het bestuur sancties toepassen. Vanzelfsprekend zullen betrokken personen eerst worden gehoord. De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld om het proces te begeleiden, om te bemiddelen dan wel informatie verstrekken aan degene die de vertrouwenspersoon inschakelt. De vertrouwenspersoon heeft dus een bemiddelende en eventueel adviserende rol. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het bestuur van Sportclub Excelsior.

U kunt de Vertrouwenspersoon Sportclub Excelsior bereiken via telefoonnummer:

06-53270430 of per e-mail: slager@vastelandadvocaten.com.

Meldingen
Agenda