Aanmelden aspirantlid

U kunt door middel van onderstaand formulier aanmelden als aspirantlid.

LET OP:
Het invullen van bovenstaand formulier betekent slechts dat SC Excelsior over uw gegevens kan beschikken. U wordt niet automatisch lid van Excelsior, dat kan uitsluitend gebeuren nadat u hierover contact heeft gehad met een van de coordinatoren. Als u ver weg woont van Excelsior heeft aanmelding voor het (aspirant) jeugd-lidmaatschap weinig zin…

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Initialen
Geslacht *
Man Vrouw
Geboortedatum (jjjj-mm-dd) *
Land
Bondssporten *
Straatnaam
Huisnummer *
Nummertoevoeging
Postcode *
Plaats
Telefoonnummer
Mobielnummer *
Email *
Iban
Huidige club en team *
Favoriete positie *
Is er al vader/broer of zus lid? Zo ja, wie? *
Reden om lid te worden bij Excelsior *
Knvb-relatienummer (combinatie van letters en cijfers):
Typ de volgende code over
LET OP! Het onderste veld van bovenstaand formulier is de captcha code! Deze moet worden overgetypt en is hoofdlettergevoelig.

Bij alle velden die met * zijn gemarkeerd moet iets worden ingevuld.

Aanmelden voor de wachtlijsten voor lidmaatschap bij Sportclub (SC) Excelsior kan via bovenstaand formulier. Vor alle duidelijkheid, dit betreft niet de Opleiding tot profvoetballer bij Excelsior Rotterdam; daarvoor worden alleen spelers voor toegelaten die zijn gevraagd (‘gescout’). Met dit formulier is het dus niet mogelijk in te schrijven voor de Excelsior Jeugd Opleiding. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Excelsior Rotterdam: https://excelsiorrotterdam.nl.

SC Excelsior heeft voor veel teams  (lange) wachtijsten. De ruimte op het complex beperkt nu eenmaal het aantal leden. SC Excelsior richt zich in het aannamebeleid op de directe omgeving. Kinderen die verder weg wonen (Rotterdam Zuid, Spijkenisse, Krimpen etc) komen in beginsel niet in aanmerking voor het lidmaatschap van SC Excelsior, zie onderaan deze pagina voor de criteria waarop het aannamebeleid is gebaseerd.

 • Mini’s. Elk seizoen wordt een 40-tal spelertjes (jongens en en meisjes) aangenomen, die in het jaar waarin het seizoen begint 5 jaar worden. De vijfjarigen gaan spelen in de interne Excelsior World Cup-competitie. Hiervoor kunt u het formulier invullen vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordtHet is de verantwoordelijkheid van de aspirant-leden om hun gegevens actueel te houden. Als uw kind wordt aangenomen, wordt u in april-mei voor het seizoen per e-mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de club. Indien u niet bij de eerste 40 van de wachtlijst staat krijgt u geen bericht. 
 • Jongens, mannen (van 6 tot 35 jaar). Deze teams spelen op zaterdag, vanaf 8 jaar in de reguliere Knvb-competities. Vooral voor deze teams gelden lange wachtlijsten. De instroom beperkt zich jaarlijks tot enkele spelers per leeftijdscategorie. Er kunnen ook voetbaltechnische eisen worden gesteld.
 • Meisjes (vanaf 6 jaar), jongens en meisjes spelen bij SC Excelsior samen in een team. Zij vallen onder dezelfde wachtlijst als de jongens.
 • Veteranen (35-plus). Deze leeftijdscategorie speelt op zondag; hier komen elk jaar wel enkele plaatsjes vrij.
 • Excelsior 7×7-voetbal voor 35-plussers (op donderdagavonden). Inschrijving gaat per team; ook hiervoor bestaat een wachtlijst. Stuur hiervoor een mailtje naar 7×7@scexcelsior.nl, onder vermelding van de teamnaam, contactpersoon met e-mailadres en een telefoonnummer.

Door bovenstaand formulier aanmelden aspirantlid in te vullen gaat u/ga jij akkoord met onderstaande regels, en onderschrijft u/jij de missie en normen en waarden van onze vereniging. Onder ‘missie en visie’ (tab clubinformatie) staat de basisfilosofie van de club. Bij ‘normen en waarden staat onder “Cultuur Jeugdvoetbal SC Excelsior” de doelstelling voor het jeugdvoetbal van onze club. Tevens ziet u in dit stuk wat dit met zich meebrengt voor kinderen en gezin. Meer informatie is te vinden in de beleidsplannen die bij missie en visie op deze website zijn te vinden. In het kort:

 1. We proberen met iedere jeugdspeler die we lid willen maken eerst een intake gesprek te houden. Dit om samen met kind, ouder(s) en jeugdcommissie de voetbalcultuur binnen SC Excelsior te bespreken en elkaars verwachtingen uit te spreken. Als een speler van een andere vereniging overkomt, kunnen we die club ook benaderen om te vragen naar de ervaringen met hem/haar.
 2. Kinderen kunnen op zijn vroegst lid worden in het seizoen dat begint in het jaar dat hij/zij 5 jaar oud wordt. Deze jongste jeugd komt te spelen in de Excelsior World Cup, met uitsluitend ‘thuiswedstrijden’ tegen andere Excelsior-leden. Het jaar daarop volgt de Europa League en daarna Champions League. Na deze interne jeugdcompetities, in het jaar waarin spelertjes 8 worden, gaan alle kinderen over naar de Knvb-competitie, met uit- en thuiswedstrijden tegen andere clubs.
 3. Teamindelingen vinden in beginsel op geboortejaar plaats. De indeling naar voetbaltechnisch niveau begint in het het seizoen dat start in het jaar dat de kinderen 8 jaar worden (De Onder 9-teams) .
 4. Vanaf de O13 jeugd wordt toetreding tot de club niet meer alleen op basis van een mogelijke wachtlijst geregeld. Spelers moeten vanaf die leeftijd ook voetbaltechnisch redelijkerwijs inpasbaar zijn in een team waar een plekje vrij is. Als er een plek vrijkomt in een hoger spelend team, komt daar dus logischerwijs iemand voor in aanmerking die al heeft gevoetbald. Spelers die niet eerder hebben gevoetbald en wel de potentie hebben om nog aan te haken zullen moeten wachten op een mogelijk plekje in team dat op een lager niveau uitkomt. Technische staf en teamtrainers begeleiden dit proces, de coördinatoren bewaken de cultuur en hebben contact met ouders. Soms worden spelers uitgenodigd voor een proeftraining.
 5. Bij de wachtlijsten is er een voorrangsbeleid met de volgende volgorde:
  1. Een gezinslid dat al speelt bij SC Excelsior;
  2. Een ouder die al een belangrijke bijdrage levert aan de club (bestuurslid, coördinator, scheidsrechter, commissielid, trainer etc. etc).
  3. Een speler die woont in de buurt van de club, met name in de volgende gebieden: Kralingen/Crooswijk, De Esch, Prinsenland, Centrum.
  4. Uitzondering op het bovenstaande zijn spelers die direct en met zekerheid worden opgenomen in de teams die op het hoogste niveau spelen. Zoals aangegeven in de beschrijving van de cultuur van het jeugdvoetbal bij SC Excelsior gaat de voorkeur uit naar doorstroom vanuit eigen jeugd, maar coördinatoren kunnen hier in overleg met het bestuur van afwijken. In bijzondere gevallen krijgen ook spelers voorrang, die al eerder lid waren bij SC Excelsior en in goed overleg zijn vertrokken.