Aanmelden aspirantlid

U kunt door middel van onderstaand formulier aanmelden als aspirantlid.

LET OP:
Het invullen van bovenstaand formulier betekent slechts dat SC Excelsior over uw gegevens kan beschikken. U wordt niet automatisch lid van Excelsior, dat kan uitsluitend gebeuren nadat u hierover contact heeft gehad met een van de coordinatoren. Als u ver weg woont van Excelsior heeft aanmelding voor het (aspirant) jeugd-lidmaatschap weinig zin…

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Initialen
Geslacht *
Man Vrouw
Geboortedatum (jjjj-mm-dd) *
Land
Bondssporten *
Straatnaam
Huisnummer *
Nummertoevoeging
Postcode *
Plaats
Telefoonnummer
Mobielnummer *
Email *
Iban
Typ de code over *
Huidige club en team *
Favoriete positie *
Is er al vader/broer of zus lid? Zo ja, wie? *
Reden om lid te worden bij Excelsior *
Knvb-relatienummer (combinatie van letters en cijfers):
Typ de volgende code over
Aanmelden voor de wachtlijsten voor lidmaatschap bij SC Excelsior kan via bovenstaand formulier. Excelsior heeft voor de meeste leeftijdscategorieën (lange) wachtijsten. De ruimte op het complex beperkt nu eenmaal het aantal leden. Dit geldt vooral voor jongens; maar ook zijn er wachtlijsten bij de meisjes en de senioren, al zijn die aanmerkelijk korter. Er kunnen in de oudere leeftijdscategorien vanaf ongeveer Onder 13 wel voetbaltechnische eisen worden gesteld. Bij de veteranen is elk jaar meestal wel een plaatsje vrij. Voor het 7×7-voetbal voor 35-plussers bestaat een wachtlijst. Om op deze laatste wachtlijst terecht te komen volstaat een mailtje naar 7×7@scexcelsior.nl, onder vermelding van de teamnaam, contactpersoon met e-mailadres en een telefoonnummer.

Elk seizoen wordt wel een 40-tal spelertjes (jongens en en meisjes) aangenomen, die in het jaar waarin het seizoen begint 5 jaar worden. De vijfjarigen gaan spelen in de interne Excelsior World Cup-competitie. Hiervoor kunt u het formulier invullen, gevlolgd door een mailtje naar aanmeldingen@scexcelsior.nl. en vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt. Als uw kind wordt aangenomen, wordt u in april-mei voor het seizoen per e-mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de club. Het is de verantwoordelijkheid van de aspirant-leden om hun gegevens actueel te houden.

Door bovenstaand formulier aanmelden aspirantlid in te vullen gaat u/ga jij akkoord met onderstaande regels en onderschrijft u/jij de missie en normen en waarden van onze vereniging. Onder ‘missie en visie’ (tab clubinformatie) staat de basisfilosofie van de club. Bij ‘normen en waarden staat onder “Cultuur Jeugdvoetbal SC Excelsior” de doelstelling voor het jeugdvoetbal van onze club. Tevens ziet u in dit stuk wat dit met zich meebrengt voor kinderen en gezin. Nadere informatie is te vinden in de beleidsplannen die bij missie en visie op deze website zijn te vinden.

 1. We proberen met iedere jeugdspeler die we lid willen maken eerst een intake gesprek te houden. Dit om samen met kind, ouder(s) en jeugdcommissie de voetbalcultuur binnen SC Excelsior te bespreken en te bepalen in welk team het kind het beste kan instromen. Als een speler van een andere vereniging overkomt, kunnen we die club ook benaderen om te vragen naar de ervaringen met hem/haar.
 2. Afhankelijk van de emotionele en fysieke ontwikkeling van een kind kunt u hem/haar op zijn vroegst lid maken in het seizoen dat begint in het jaar dat hij/zij 5 jaar oud wordt. Deze jongste jeugd komt te spelen in de Excelsior World Cup, met uitsluitend ‘thuiswedstrijden’ tegen andere Excelsior-leden. Het jaar daarop volgt de Europa League en daarna Champions League. Na deze interne jeugdcompetities, in het jaar waarin spelertjes 9 worden, gaan alle kinderen over naar de Knvb-competitie, met uit- en thuiswedstrijden tegen andere clubs.
 3. Teamindelingen geschieden op geboortejaar. Het selectieproces en de vorming van een eerste selectieteam begint in het jaar dat de kinderen 7 jaar worden, uitsluitend voor kinderen die hier aan toe zijn en ouders die dit ondersteunen.
 4. Vanaf de O13 jeugd wordt toetreding tot de club niet meer alleen op basis van een mogelijke wachtlijst geregeld. Spelers moeten vanaf die leeftijd ook voetbaltechnisch redelijkerwijs inpasbaar zijn in een team waar een plekje vrij is. Als er een plek vrijkomt in een hoger spelend team, komt daar dus logischerwijs iemand voor in aanmerking die al heeft gevoetbald. Spelers die niet eerder hebben gevoetbald en wel de potentie hebben om nog aan te haken zullen moeten wachten op een mogelijk plekje in een lager spelend team. Technische staf en teamtrainers begeleiden dit proces, de coördinatoren bewaken de cultuur en hebben contact met ouders. Soms worden spelers uitgenodigd voor een proeftraining.
 5. Bij de wachtlijsten is er een voorrangsbeleid met de volgende volgorde:
  1. Een gezinslid dat al speelt bij SC Excelsior;
  2. Een ouder die al een belangrijke bijdrage levert aan de club (bestuurslid, scheidsrechter, commissielid, trainer etc. etc).
  3. Een speler die woont in de buurt van de club, met name in de volgende gebieden: Kralingen/Crooswijk, De Esch, Prinsenland, Centrum.
 6. Uitzondering op het bovenstaande zijn spelers die direct en met zekerheid kunnen worden opgenomen in selectieteams. Zoals aangegeven in de beschrijving van de cultuur van het jeugdvoetbal bij SC Excelsior gaat de voorkeur uit naar doorstroom vanuit eigen jeugd, maar coördinatoren kunnen hier in overleg met het bestuur van afwijken. In bijzondere gevallen krijgen ook spelers voorrang, die al eerder lid waren bij SC Excelsior en in goed overleg zijn vertrokken.