Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van de Sportclub Excelsior van dinsdag 17 januari 2023 is een nieuwe voorzitter verkoezen: Joris de Caluwe. De agenda hiervan is via de volgende link te openen: Agenda ALV 2023; het concept verslag van de vergadering via: Verslag ALV 2023a met foto’s .
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af naar de leden over het afgelopen seizoen. Het verslag van de afgelopen jaarvergadering van 1 november saat onder de volgende link: Verslag ALV 2022 met foto’s. Het jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2021-2022 staat hier: Jaarverslag secretaris 2021-2022.
Het verslag van de jaarvergadering van 2021 is via de volgende link te vinden: Verslag ALV 2021 met foto’s
.
De statuten staan hier: STATUTEN SC EXCELSIOR 2005.
.
Eerdere verslagen zijn via deze link te vinden.
.
Het bestuur in 2021-2022
ALV 2021; feestvarkens van links naar rechts:
25 jaar jubilaris Martin Borsboom, Lid van Verdienste Jacko van Ast en 50-jarig jubilaris Henk Bauer.
.
De historische voorzittershamer van Excelsior.

Benoeming

Volgens de statuten van SC Excelsior worden bestuursleden voor een periode van drie jaar door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Ieder jaar staan er bestuursverkiezingen op de agenda van de Algemene Ledenvergadering die meestal begin november wordt gehouden.

 

Benoemd voor 3 jaar:

2020 Pieter van Stijn (penningmeester)

2021 Bas Endlich, Jacko van Ast (secretaris, vice-voorzitter)

2022  Joris de Caluwé, Patrick de Bruijne

 

Aftreden, met mogelijkheid herbenoeming

2023 Pieter van Stijn

2024 Jacko van Ast, Bas Endlich

2025 Joris de Caluwé, Patrick de Bruijne

 

Sponsors


69 Antonella Carletti
68 Martin Borsboom
67 Erik
66 Jos Goossen
65 Jan Willem Bartz
64 Ismail en Imraan Mrimare
63 Familie Igalla
62 Erasmus Schoonmaakdiensten
61 Familie Cephe
60 Piet van Linschoten
59 www.erasmustalent.nl
58 ALP Shipping  BV- Team JO 12-3
57 Familie Stepanjan
56 Joep Klomp
55 Familie Weustink
54 Beste Product van het jaar
53 YNNO bv
52 Rouwcentrum Alexander
51 Salet Uitvaartverzorging
50 MOJO
49 Nout den Hamer
48 Familie de Bruijne
47 Van Alphen Open Haarden
46 Familie Hoffmann
45 Familie Van Stijn
44 Kantinecrew 2021/2022
43 Familie Goudswaard
42 Familie Boutkabout
41 Familie Boutkabout
40 Familie Bandel
39 Marco Adriaansen
38 Supporter van SC 13-1
37 Meertens en Van Zanten
36 Financieel Bureau 10
35 Familie Maitimu
34 Erik Willaarts
33 Jaap Bontenbal +
32 Wim Bontenbal
31 de Klus Therapeut
30 Thomas en Felix
29 Familie Van Altenburg
28 Reinout en Julius Meijboom
27 Familie Uyrum
26 Casper en Simon Janssen
25 Kaj en Billie Platteschor
24 Familie Koetsier
23 Kinderen Bruins
22 Familie Rasenberg
21 Dicky en Cock van Zanten
20 Jeugdopleiding SBV Excelsior
19 Audrey Buijsrogge
18 Mayha Catering bv
17 Arnold van Ouwerkerk
16 een echte vriend van de Sportclub
15 Bob de Lange
14 Wim Vriends
13 Familie van Ast
12 Swinkels Family Brewers
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Joris de Caluwe
1 Simon Kelder