Beleid, missie en visie

In het beleidsplan Sportclub Excelsior waarvan hieronder een link is opgenomen, presenteert het bestuur de hoofdlijnen van haar beleid, de gewenste ontwikkelingsrichting van de club de basisfilosofie van voetballen bij excelsior.

MISSIE

Zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken, op basis van respect voor alle betrokkenen.

VISIE

Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen.

DOELSTELLINGEN

  • Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud
  • Talent tot bloei laten komen
  • Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen
  • Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak

De technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid van Excelsior. Hiervoor is een opleidingsplan uitgeschreven dat via de trainers wordt gecommuniceerd naar de spelers.

Bij het aannemen van nieuwe trainers en begeleiders vragen wij standaard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en kunnen referenties bij anderen worden opgevraagd. Alle trainers en begeleiders staan achter de normen en waarden van Sportclub Excelsior, en vallen onder de regels en het tuchtrecht van de Knvb. Excelsior houdt zich ook aan de wetgeving over gegevensbescherming (AVG). Meer hierover bij Lidmaatschap; hier treft u ook informatie aan over de contributie.

BELEID

Het bestuur heeft zijn visie op de algemene ontwikkeling van de club in een beleidsplan opgenomen. In lijn hiermee hebben de technisch coördinatoren de voetbaltechnische aspecten uitgeschreven. Zo heeft de coördinator middenbouw in overleg met bestuur en trainersstaf een technisch beleidsplan geschreven voor alle jeugd van Sportclub Excelsior. Ook de Commissie Meidenvoetbal heeft een technisch beleidplan geschreven. Deze beleidsdocumenten zijn hieronder te downloaden.

Beleidsplan Sportclub Excelsior 2018

Technisch Jeugdplan SC-Excelsior-2018-2025

Beleidsplan meiden sc Excelsior 2017

Sponsors


69 Antonella Carletti
68 Martin Borsboom
67 Erik
66 Jos Goossen
65 Jan Willem Bartz
64 Ismail en Imraan Mrimare
63 Familie Igalla
62 Erasmus Schoonmaakdiensten
61 Familie Cephe
60 Piet van Linschoten
59 www.erasmustalent.nl
58 ALP Shipping  BV- Team JO 12-3
57 Familie Stepanjan
56 Joep Klomp
55 Familie Weustink
54 Beste Product van het jaar
53 YNNO bv
52 Rouwcentrum Alexander
51 Salet Uitvaartverzorging
50 MOJO
49 Nout den Hamer
48 Familie de Bruijne
47 Van Alphen Open Haarden
46 Familie Hoffmann
45 Familie Van Stijn
44 Kantinecrew 2021/2022
43 Familie Goudswaard
42 Familie Boutkabout
41 Familie Boutkabout
40 Familie Bandel
39 Marco Adriaansen
38 Supporter van SC 13-1
37 Meertens en Van Zanten
36 Financieel Bureau 10
35 Familie Maitimu
34 Erik Willaarts
33 Jaap Bontenbal +
32 Wim Bontenbal
31 de Klus Therapeut
30 Thomas en Felix
29 Familie Van Altenburg
28 Reinout en Julius Meijboom
27 Familie Uyrum
26 Casper en Simon Janssen
25 Kaj en Billie Platteschor
24 Familie Koetsier
23 Kinderen Bruins
22 Familie Rasenberg
21 Dicky en Cock van Zanten
20 Jeugdopleiding SBV Excelsior
19 Audrey Buijsrogge
18 Mayha Catering bv
17 Arnold van Ouwerkerk
16 een echte vriend van de Sportclub
15 Bob de Lange
14 Wim Vriends
13 Familie van Ast
12 Swinkels Family Brewers
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Joris de Caluwe
1 Simon Kelder