Lidmaatschap

Zie voor het aannamebeleid ten opzichte van nieuwe leden bij ‘formulier aspirant-lid’, onder ‘aanmelding‘. Er bestaan lange wachtlijsten. Er worden elk jaar 40 kinderen aangenomen voor het kalenderjaar waarin ze 5 jaar worden. Bij de overige leeftijdsklassen worden slechts sporadisch leden aangenomen om teams te completeren. Slechts bij 35+ is ruimte voor competitievoetbal op zondag.

Het lidmaatschap van SC Excelsior houdt onder meer in:

 • bekendheid met de regels die aan het lidmaatschap zijn verbonden en die hieronder (uitvoering beleid persoonsgegevens) en bij ‘normen en waarden’ op deze website zijn te vinden, en,
 • toestemming voor het bewaren van opgevraagde persoonsgegevens en voor publicatie van namen bij teamindelingen en foto’s van elftallen en wedstrijdsituaties op de website en andere openbaar toegankelijke bronnen van Excelsior.
 • korting bij de aanschaf van een seizoenkaart voor de wedstrijden van Excelsior Rotterdam.

Onderaan deze pagina is de privacyverklaring van SC Excelsior opgenomen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u een mailtje sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming via info@scexcelsior.nl.

Alle leden zijn welkom bij de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in oktober/november wordt gehouden. Alleen leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging en controleert het bestuur.

Contributie leden van SC Excelsior

 • leden van 13 en ouder: 240 euro
 • jeugdleden tot en met 12 jaar: 230 euro**
 • niet spelende leden: 130 euro*
 • donateurs: 85 euro*
 • inschrijfkosten 7×7-30+ competitie: 500 euro per team/jaar

* boven de 65 jaar 10 euro korting

** voor selectieteams geldt bovendien een verplicht kledingpakket.

*** Spelers van de opleidingsteams uit de (SBV) Excelsior Jeugd Opleiding betalen een andere contributie.

Als de contributie te hoog is ten opzichte van de inkomsten is het onder voorwaarden mogelijk een aanvraag te doen voor vergoeding bij het jeugdsportfonds van de gemeente.

Het verplichte kledingpakket voor de selectieteams van Sportclub Excelsior, dus de eerste elftallen per leeftijdsklasse, kan worden aangeschaft via de webshop van voetbalstraat.nl. In het seizoen 2020-2021 gaat dat om de volgende trainingsset:

 • Trui Foor: euro 30,45
 • Broek Kuwas: euro 24,50
 • Shirt Maher: euro 18,20
 • Short Namli: euro 16,45
  • Totaal: 89,60 euro

Deze prijzen zijn na aftrek van 30% korting die leden krijgen in de voetbalstraat. Inloggen met code: scexcelsior.

Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming bij Sportclub Excelsior

Ieder heeft recht (…) op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, aldus art 10 van de Grondwet.

Dit recht op privacy is geconcretiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar verplichtingen zijn opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens beheren. Vertaald naar voetbalvereniging SC Excelsior gaat het er in de kern om dat met de persoonsgegevens van de leden verantwoord wordt omgegaan. Dat betekent onder meer dat leden expliciet toestemming moeten geven dat privacygevoelige informatie – voor bepaalde omschreven doeleinden – wordt bewaard en dat deze data worden beveiligd tegen diefstal. Het bestuur van SC Excelsior heeft op grond van deze uitgebreide wetgeving een aantal noodzakelijke acties in gang gezet. Per onderdeel komt dit in het onderstaande aan bod.

Vastlegging typen gegevens en doeleinden

Vastlegging verwerkte gegevens (inclusief foto’s) binnen de organisatie en wat er exact met deze gegevens gebeurt.

Ten behoeve van de teamindelingen en de contributiebetaling van haar leden slaat SC Excelsior zelf en/of namens haar privacygevoelige informatie op. De gegevens, inclusief pasfoto, worden ook gebruikt voor inschrijving bij de KNVB voor de deelname aan voetbalcompetities. Daarnaast worden gegevens van sponsors, leveranciers en andere relaties bewaard.

Op het inschrijfformulier zoals dat staat vermeld op de website, staan de gegevens die door of namens de club worden opgevraagd. De adresgegevens worden incidenteel ook gebruikt om leden te informeren over belangrijke onderwerpen voor de club, voor het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten en voor aanbiedingen van sponsors. De club gaat met deze laatste drie genoemde doeleinden terughoudend om.

Samenvattend de doelen zoals opgenomen in het aanmeldformulier op een rijtje:

o             Aan- en afmelding van lidmaatschap, ook dat van de KNVB;

o             Communicatie over verenigingsaangelegenheden en sponsoring;

o             Samenstelling van teams;

o             Verbetering dienstverlening naar de leden;

o             Inning van contributie.

Toestemming bewaren van gegevens

Toestemming van de leden (ouders of verzorgers indien beneden de 18 jaar) en bezoekers voor het gebruik van de opgeslagen gegevens.

Personen die lid bij Excelsior willen worden, moeten bereid zijn toestemming te geven om enkele basisgegevens op te slaan. Tevens stemmen zij of hun wettelijke vertegenwoordigers in met de eventuele publicatie van elftalfoto’s, wedstrijdfoto’s en andere op complex Woudestein genomen foto’s. Deze beeldtenissen respectvol worden gebruikt, in beginsel in een sport-gerelateerde context. De foto’s worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Via het digitale inschrijfformulier wordt expliciet gevraagd om toestemming voor de omschreven doeleinden. Ook van alle bestaande leden wordt verwacht dat zij toestemmen in het gebruik van hun persoonsgegevens voor de omschreven doeleinden. Gezien de hoge kosten die hiermee gemoeid zouden gaan, en de beperkte verwachte respons van de leden, vragen wij de bestaande leden niet om expliciete toestemming. Wel kunnen zij bezwaar maken door een mail te sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via info@scexcelsior.nl

Toegankelijkheid gegevens

Vastlegging wie er toegang tot deze gegevens heeft. Deze personen diondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

Alle opgeslagen gegevens van de leden zijn toegankelijk voor bestuursleden van de vereniging SC Excelsior. Daarnaast hebben personen met de functie wedstrijdsecretaris en (technisch) coördinator toegang tot deze gegevens. Degenen die deze functies uitoefenen staan actueel vermeld onder organisatie op de website www.scexcelsior.nl. Uitsluitend contactgegevens (bijvoorbeeld via groepsapps of team-e-mails) zijn beschikbaar voor de trainers, leiders en verzorgers die binnen de vereniging SC Excelsior voor de betreffende leden zijn aangesteld. Personen die de beschikking krijgen over privacygevoelige gegevens van leden van de SC Excelsior tekenen een verklaring waarin zij geheimhouding beloven. Buitenstaanders krijgen geen toegang tot genoemde data.

Veiligheid opslag gegevens

De veiligheid van de data die zijn opgeslagen op eigen servers/computers of in dossiers binnen het pand, of het pand waar de database-gegevens bewaard worden, zijn gewaarborgd. Bij een data-lek, of anderszins verdwijnen van de persoonsgegevens of als deze gegevens in verkeerde handen komt, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 dagen gewaarschuwd.

SC Excelsior maakt gebruik van de laatste versies van beveiligingssoftware en virusscanners om digitale diefstal van haar computers tegen te gaan. Het ledenbestand met adresgegevens wordt digitaal opgeslagen bij de website-ondersteuner en de databeheerder sportlink die voor de knvb werkt. Hier is de laatste stand van beveiligingssoftware geïnstalleerd.

Papieren documenten die persoonsgegevens bevatten en voor de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de leden worden gebruikt, bevinden zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, achter slot en grendel. Het pand op complex Woudestein is met camera’s tegen diefstal en indringers beveiligd en wordt op afstand via een alarmsysteem bewaakt.

Registratie verwerkingen AVG

Er bestaat een register met alle verwerkingen, het gegevensbeschermingsbeleid en de digitale beveiliging.

De secretaris van het bestuur van de SC Excelsior heeft de positie van Functionaris Gegevensbescherming (FG), en is aanspreekpunt voor alle aspecten van het gegevensbeheer. Hij beheert een digitaal document met daarin alle relevante informatie op dit gebied. SC Excelsior valt niet onder de organisaties die een Data Protection Impact Assessment (DPIA) moeten uitvoeren omdat de gegevensverwerking geen hoog specifiek privacy-risico met zich meebrengt.

Rechten van de leden

De leden en relaties hebben recht om hun gegevens in te zien, hun gegevens te wijzigen, hun gegevens te laten wissen, de gegevens over te dragen en informatie in te winnen over hoe en waar hun gegevens zijn opgeslagen.

Zie hieronder de privacyverklaring van onze vereniging.

Privacyverklaring-SC Excelsior

 

Sponsors


101 PW Bedrukking
100 Nul10 badkamers & keukens
99 Familie Weustink
98 Beste Product van het Jaar
97 Mikael Stepanjan
96 MOJO
95 YNNO BV.
94 JO 11-3 seizoen 2020-2021
93 Salet Uitvaartverzorging
92 Rouwcentrum Alexander
91 Job den Hamer
90 Jules Weber
89 Laminaatxpress
88 JO 13-1 seizoen 2020-2021
87 JO 13-1 seizoen 2020-2021
86 Nummer 10
85 Fedde Thijmen Naut Lex Timo Philippe
84 Van Alphen Open Haarden
83 Familie Hoffmann
82 Familie Van Stijn
81 JO 11-2 seizoen 2020-2021
80 JO 17-2 seizoen 2019-2020
79 JO 17-2 seizoen 2019-2020
78 JO 17-2 seizoen 2019-2020
77 JO 9-1 seizoen 2019-2020
76 JO 10-7 seizoen 2019-2020
75 Manchester City seizoen 2019-2020
74 Vrienden van Excelsior JO16-2
73 Kantinecrew 2020/2021
72 JO 15-2 Seizoen 2019-2020
71 Familie Wooning
70 MO 16 Seizoen 2019-2020
69 Familie Dutilh
68 Jeugdtrainers 20/21 SBV Excelsior
67 FC Porto seizoen 2019-2020
66 Amateurs 1 seizoen 2019-2020
65 Tim Mullens
64 JO 16-1 seizoen 2019-2020
63 JO 16-1 seizoen 2019-2020
62 Quinten JO 14-1
61 Familie Boutkabout
60 Familie Boutkabout
59 Familie Bandel
58 Jacqueline Smeets P&O advies
57 Marco Adriaansen
56 Odabasi
55 Supporter van SBV JO 10
54 JO 15-1 seizoen 2019-2020
53 Keepersschool de Goalkeeper
52 Meertens en van Zanten
51 Excelsior JO 13-4 Winterkampioen 2019-2020
50 Financieel Bureau 10
49 Familie Maitimu
48 Supporters MO 15/MO 17
47 Supporters SBV JO12/JO13
46 Supporters SBV JO12/JO13
45 Supporters SBV JO12/JO13
44 Erik Willaarts
43 Jaap Bontenbal +
42 Wim Bontenbal
41 de Verkoop Therapeut
40 Anoniem
39 Anoniem
38 Dick van Verre
37 Familie Van Altenburg
36 Reinout en Julius Meijboom
35 Mike en Helena
34 Familie Romijnsen
33 Uytam Verzekeringen & Hypotheken
32 Familie Uyrum
31 Familie Hoogenstraaten
30 Casper en Simon Janssen
29 Kaj en Billie Platteschor
28 Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein
27 Fam van Ballegooijen
26 Familie Gilsing-Reinders
25 Nummer 9
24 Kinderen Bruins
23 Familie Rasenberg
22 Dicky en Cock van Zanten
21 Jeugdopleiding SBV Excelsior
20 Audrey Buijsrogge
19 een echte vriend van de Sportclub
18 Daan Bovenberg
17 Ferry de Haan
16 Bob de Lange
15 Wim Vriends
14 Familie Van Ast
13 Familie Van Merkensteijn
12 Fam d'Leon
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Joris de Caluwe
1 Simon Kelder