Vernieuwd logo
Komend seizoen heeft Sportclub Excelsior een vernieuwd logo. Omdat er onder de clubkleuren van Excelsior steeds meer organisaties vallen is besloten de eenheid van de hele club met een vernieuwd logo te benadrukken. In het vervolg gaan we uit van één Excelsior, met als naam voor onze amateurvereniging Sportclub Excelsior en voor de professionele tak Excelsior Rotterdam. De verbinding zit in onze oprichtingsdatum: 1902. Alle andere onderdelen van de club voeren in het vervolg hetzelfde logo met daarnaast de naam van hun afdeling. Met dit frisse nieuwe logo denken we weer een fix aantal jaren mee te kunnen. We hopen ook dat het de start is van een seizoen zonder Corona-restricties, waarin we met veel plezier weer mooie prestaties van onze teams gaan beleven.

Bij Excelsior Rotterdam, dus de betaald voetbal organisatie van onze familie, is met de start van het nieuwe seizoen het nieuwe logo gepresenteerd. Zie hier het volgende bericht:

Excelsior Rotterdam treedt als één familie naar buiten, en brengt de logo’s van de club en alle entiteiten die aan de club verbonden zijn samen in één nieuw logo. ,,Samen als één club met één uitstraling willen we de volgende stap zetten’’, verklaart algemeen directeur Daan Bovenberg.

Herkenbare en sterke club
,,De afgelopen jaren heeft de club zich op heel veel gebieden ontwikkeld en een enorme groei doorgemaakt. Wij hebben een prachtige foundation, een grote businessclub en hebben onze horeca deels in eigen beheer genomen. Op sportief gebied hebben we buiten ons eerste elftal en jeugdopleiding een eigen vrouwentak, een bloeiende sportclub en ook met e-sports zijn we stappen aan het zetten.’’

 

Centrale boodschap
,,Met al onze activiteiten hebben we een enorm bereik in groter Rotterdam, maar doordat alle entiteiten werken vanuit een eigen logo en eigen uitstraling, doen we onszelf tekort’’, aldus Bovenberg. ,,Het wordt tijd voor een centrale boodschap, vanuit één sterke herkenbare club met een gedeelde missie en visie, kernwaarden en uitstraling. Het wijzigen van ons logo is onderdeel van een bredere visie over hoe wij ons als club richting de toekomst willen positioneren.’’

 

Positionering
Bovenberg: ,,De afgelopen periode hebben we heel nadrukkelijk stilgestaan bij een aantal fundamentele vraagstukken. Wie zijn we, waar staan we voor, wat kan je van ons verwachten? In dit traject hebben we ook intensief opgetrokken met zowel onze supporters als sponsoren. In een aantal opzichten terug naar de basis, met respect voor het verleden, maar wel met een duidelijke visie richting de toekomst. We hebben een hele mooie club waar we trots op mogen zijn, maar we vergeten ons verhaal nog wel eens op de goede manier te vertellen. We zijn ontzettend ambitieus en willen de aantrekkingskracht van onze club vergroten.’’

Positieve energie rond de club
,,De afgelopen periode zijn we enorme stappen aan het zetten. Met het aanstellen van een technisch directeur hebben wij de organisatiestructuur binnen de club gewijzigd. Doordat we ook onze scouting verdrievoudigd hebben, komt meer dan ooit de focus op het voetbal te liggen. Ook buiten het veld zijn we nadrukkelijk bezig met het formeren van een winnend team. We hebben van mensen afscheid genomen en nieuwe mensen aangenomen, hebben geïnvesteerd in werkplekken en opleidingsmogelijkheden voor het personeel. Ook met de stadionontwikkeling blijven we mooie stappen zetten. De club is enorm in beweging en we merken dat er een heleboel positieve energie ontstaat rond de club. Dat verhaal moeten en willen we gaan vertellen. Het wijzigen van het logo en het doorvoeren van een passende nieuwe huisstijl zijn hierin belangrijke vervolgstappen.’’

Organisatiestructuur
,,De verschillende juridische entiteiten blijven gewoon bestaan. Maar om ervoor te zorgen dat de overkoepelende doelstellingen van Excelsior Rotterdam altijd gewaarborgd blijven, komt er wel meer nadruk te liggen op de interne samenwerking. De integratie van ons marketing- en backoffice-team met onze foundation is hier een belangrijk voorbeeld van. Hierdoor kunnen we de eenduidige boodschap die we willen uitdragen beter vorm gaan geven. Richting de toekomst zullen we nadrukkelijk kijken hoe we hier meer handen en voeten aan kunnen geven.’’

Meldingen

-

mededelingen

De container sportshop bij de ingang van ons terrein is komende zaterdag 18 september gesloten. Woensdagmiddag is de shop wel open en is het mogelijk Quick kleding te passen.

Agenda